Bic là một công ty đa năng sản xuất tất cả các loại bật lửa. Hãng có bật lửa thuốc lá cuốn, bật lửa chống gió, và bật lửa sử dụng nhà bếp hoặc thắp sáng bình thường. Như khẩu hiệu “nhiều hơn cho tiền của bạn,” quan điểm sản xuất của Bic đó là một món hàng tốt cho số tiền bỏ ra. Họ cung cấp bật lửa ở mức giá cả thường thấy và cũng có một số chiếc bật lửa chuyên nghiệp trên mức trung bình. Thiết kế an toàn, bền và giá trị tuyệt vời đáng giá làm bật lửa Bic là lựa chọn thứ hai cho khách hàng theo một cuộc khảo sát khách hàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.