Clipper là một cái tên nổi tiếng khác trong ngành công nghiệp này. Cuộc chiến giữa Big và Clipper đã xảy ra kể từ khi các cuộc thăm dò khách hàng tại các diễn đàn khác nhau được thực hiện và thảo luận các lựa chọn ưa thích của họ. Cuộc thi đến hồi cao trào với một số đứng về phía bên của Ben trong khi những người khác thích Clipper. Theo khảo sát của chúng tôi, Clipper thiếu một chút so với Big, do đó đứng thứ 3. Clipper là một tiểu thương hiệu của Flanagan S.A. Clipper sản xuất một phạm vi tuyệt vời về bật lửa và bật lửa nạp khí butan.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.