Để châm xì gà quý khách phải sử dụng loại diêm và bật lửa kiểu khò chuyên dùng cho xì gà, tuyệt đối quý khách không nên dùng các loại bật lửa xăng, ga, ..tránh làm ảnh hưởng đến mùi vị của điếu cigar.

No products were found matching your selection.